Aviser skriver 9. januar at Israel skal stenge tilhengere av boikott ute. Leder av Palestinakomiteen, Kathrine Jensen, ser det som et klart tegn på at boikottkampanjen virker. Men Kathrine Jensen tar feil.

Boikottkampanjen er nålestikk som kun er til ergrelse for Israel. «Hundene bjeffer, men karavanen fortsetter», som en israelsk settler på Vestbredden sa til meg. Ja, karavanen fortsetter: med okkupasjon av mer palestinsk land, og fordriving av flere palestinere, fordi motstanden – boikott og annet – ikke rører ved konfliktens grunnleggende problem.

Gilad Atzmon er født og oppvokst som jøde, men kaller seg nå hebraisktalende palestiner. Han peker på at det grunnleggende problemet i konflikten er ideologisk: Noen viser til allmenne humanitære prinsipper («man skal ikke stjele et folks land»), mens andre mener seg løftet over dette («landet tilhører oss, vi tar det»).

Den ene part; Israel, representerer en «eksklusiv tenkning», skriver Gilad Atzmon; som del av en «judo-sentrisk indoktrinering». Den tenkning må bekjempes; basis i den er rasistisk. For å ta kraft ut av karavanen.

Gilad Atzmon.

Gilad Atzmon.

Trond Ali Linstad
Innehaver av Jødisk Ærespris, fra Neturei Karta, og Palestinsk Fortjenstmedalje, fra Det palestinske Røde Halvmåne.