Trond Ali Linstad

Trond Ali Linstad er lege, muslim og ansvarlig drifter av flere sosiale og kulturelle virksomheter for barn, unge og andre i Oslo. For sitt arbeid ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje ), trukket etter press fra Det mosaiske trossamfunn (sionist-jødisk senter i Oslo).