Trond Ali Linstad

Trond Ali Linstad er lege, muslim og ansvarlig drifter av flere sosiale og kulturelle virksomheter for barn, unge og andre i Oslo. For sitt arbeid ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje ), trukket etter press fra Det mosaiske trossamfunn (sionist-jødisk senter i Oslo).

Dec 07

Hva bør vi vite?

“Hva kan vi gjøre?”, spør M. Bagher Mohebali, iransk blogger og journalist, i Klassekampen, mandag 24. oktober.