Leve Palestina! – Stolte Palestina. Historiske Palestina, møteplass for kulturer og sivilisasjoner i årtusen. Palestina! – Hellig land for verdensreligioner. Palestina, i hjertet til millioner av mennesker.

Hvem kan tiltvinge seg Palestina – med vold og aggresjon, i strid med internasjonale avtaler og bestemmelser? Hensynsløst og foraktfullt for landets beboere: palestinerne! De som er blitt drevet bort i hundretusener – og kan bli det igjen!

Israel
Israel! – En brutal og diskriminerende, rasistisk, okkupantmakt. Uten forståelse og empati for andre, for palestinerne – enn det de ser som egeninteresser. På bekostning av palestinske rettigheter! Og – det kan man si – uten politisk anstendighet og klokskap. Hvem støtter det?

USA
USA støtter uretten mot palestinerne! Den ledende stormakt i tiden: USA – med president Trump som Israels «beste venn». Han appellere til velgere – hvilke velgere? De som feiltolker det palestinske spørsmålet. Trump – og den ledende eliten i USA – som er underlagt israelske interesser.

Palestina
Palestina! La deg ikke knekke av disse aggressive – og dypt urettferdige – angrep! Palestina – i våre hjerter! Bilde og drøm for rettferd, det vakre, sjelsettende i årtusen.

Palestina kan ikke tiltvinges – med vold og aggresjoner, i strid med moral og rettferd – i så fall bare for begrenset tid!

Rettferd
Palestina skal leve! Fritt og uavhengig. Med Jerusalem som hovedstad. Palestinske flyktninger – drevet ut – skal vende tilbake, det er grunnleggende rett. Israels okkupasjon skal opphøre. Folk skal leve sammen – palestinere, ikke-sionistiske rettferdsøkende jøder og andre – i et fritt Palestina.

Aggresjon satt til side! Stolte, historiske Palestina, krysningspunkt og hellig sted: Rettskafne skal støtte deg! Vær stolt og sterk, Palestina! Stadige farer skal overvinnes – en ære er det, å være med.

Trond Ali Linstad