Vårt Land er en kristen avis med innslag av bokstavtro og fundamentalisme. Den hadde nylig en artikkel om Kristelig Folkeparti (KrF). Partiet vurderer å legge inn i sitt politiske program at Norges ambassade i «Israel» bør flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det skal være en handling som vil bety norsk anerkjenning av Israels okkupasjon av Jerusalem, og innlemming av Jerusalem i den israelske staten. – Alt i strid med internasjonal rett.

Mange fundamentalistiske kristne skal støtte dette! De setter tolkninger av sekteriske tekster i Det gamle testamente foran internasjonal lov og mennenskerettigheter av i dag. De snakker gjerne om godhet, nestkjærlighet, forståelse og rettferd – de taler bare ikke sant.

De er fundamentalistiske, blendet for dette – de identifiserer seg med andre mål. Gammel-testamentlige tekster med fordriving og undertrykkelse  –  er referanse i dag.

De glatter det gjerne til; mener det skal fremme «fred». Eller i hvert fall: Deres bilde av «fred». Der en undertrykt minoritet – palestinerne – er satt til side! Fratatt sitt land til fordel for jødiske (sionistiske) makthavere. De mener det har belegg i Bibelen.

Takk til kristne med andre tolkninger.

Trond Ali Linstad