KrF, nytt partiprogram 2013
Fjerner avsnitt i tidligere ­program som påtalte Israels ansvar for å løse situasjonen. Omtaler ikke tostatsløsning, kun «selvstyre» for ­palestinerne. Vil ikke ta i bruk navnet ­Palestina. Ber nabolandene løse det ­palestinske flyktningeproblemet. Vil flytte den norske ­ambassaden til Jerusalem. Frp støtter i all hovedsak KrFs linje. (Aftenposten 28.04.2013.)
«Programmet bryter med internasjonal folkerett.» (Midtøsten-historiker Hilde Henriksen Waage.)

Krf, partiprogram 2021
Viser til at konflikten mellom «israelere og palestinere» er alvorlig. Mener «respekt for menneskerettighetene» må være grunnlag for løsning, men ser bare Israels side – om fred og trygghet.

Nevner ikke Israels okkupasjon av palestinsk land, ulovlig innlemming av palestinske landområder, fordriving av palestinere og palestinske flyktningers rett til å vende tilbake – alt påpekt av FN som aktuelt for oppfyllelse av palestinernes menneskerettigheter.

KrF mener Norge bør arbeide for å ha et nært forhold til Israel «som et viktig demokrati i Midtøsten». Overser organisasjoner for menneskerettighetene som viser til Israels apartheid og rasisme. Palestinerne skal få oppfylt sin rett til «selvstyre» på eget territorium – en flik av hjemlandet Palestina! Med håp om en framtidig «to-statsløsning».

«Nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en bedre måte», står det i programmet. KrF vil «flytte den norske ambassaden til Jerusalem» så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen. Men Jerusalem er illegalt okkupert by, ifølge FN!

Kristelig Folkeparti er hyklersk om respekt for «menneskerettigheter» i konflikten! Gammeltestamentlige skrifter ligger bak – dekket under fraser om en «verdibasert utenrikspolitikk» – der «FNs arbeid med menneskerettigheter, fredsbygging og sikkerhetsarbeid» skal styrkes». Uhederlig og usant.

«Kristennorge» har problem
Kristelig Folkeparti – med basis i del av «kristnnnorge» – har problem, takk for det. Vi håper dem ut av Stortinget og andre viktige instanser, det vil være rett og riktig. Om vi ønsker rettferd og fred i Midtøsten. Mindre innflytelse av en innestengt sekt som definerer «menneskerettigheter» ut fra sitt syn på angivelige gammeltestamentlige skrifter. Med aksept av okkupasjon, fordriving og undertrykking av de som faller utenfor: palestinerne.

«MuslimerStemmer»
Et underlig tiltak fra grupper av muslimer i valgdebatten: «MuslimerStemmer». De har anbefalt muslimer å stemme Kristelig Folkeparti – med håp om å få mer penger fra den norske staten! Rimelig å kalle dem mushrik; de som dyrker flere guder: 1. Penger fra staten. Og 2: Gud.

Trond Ali Linstad