Palestinere under Israel – en terroristisk stat

En stat – Israel – bygget på urett og okkupasjon, må bruke vold for å holde seg på fote, både mot barn og voksne. Den type stat kan ikke overleve – med tiden må den forsvinne.

Trond Ali Linstad