Den 2. august er internasjonal minnedag for nazistenes holocaust (folkemord) mot romani-folket (sigøynerne) Dette er den «glemte» holocaust. Nazistenes holocaust på jøder er det «kjente» og «store» holocaust – lenge og bevisst arbeidet fram i de flestes bevissthet.

Det er et formål med det! Å gjøre holocaust til et «ideologisk våpen» for særegne rettigheter for jøder og Israel slik det er påpekt av den ikke-sionistisk jøde, Norman G. Finkelstein, i boka om «Holocaust-industrien».

Holocaust mot jøder – ideologisk våpen
Finkelstein skriver: «Holocaust har vist seg å være et uunnværlig ideologisk våpen. Ved å utnytte det har en av verdens mest fryktinngytende militærmakter, med et skrekkelig rulleblad når det gjelder menneskerettighetsspørsmål, plasser seg selv i rollen som ‘offerstat’».

Finkelstein har personlige interesse for den nazistiske holocaust. Han skriver: «Både far og mor var overlevende fra Warsawa-ghettoen og de nazistiske konsentrasjonsleirene.» Bortsett fra foreldrene hans ble hvert eneste familiemedlem på begge sider utryddet av nazistene.

Finkelstein skriver: «Det viktige er å lære av den nazistiske holocaust, og ikke misbruke den til å tjene en spesiell gruppes interesser – som man gjør i forhold til Israel».

Og videre: «Det er for lengst på tide at vi åpner våre hjerter for resten av menneskehetens lidelser.»

Jøder i fokus
Et springende punkt når det gjelder Holocaust-markeringer er: Hvem skal man minnes? «Var jødene de eneste ofre for Holocaust, eller telte andre med som døde på grunn av nazistisk forfølgelse?» spør Finkelstein.

Sionistiske talspersoner har argumenterte for at jødenes offerstatus hadde forrang fremfor alle andres. Eventuelt at Shoah, folkemordet, var en «utelukkende jødisk katastrofe». (Finkelstein)

«Men minst halvparten av verdens romani (urettferdig kalt sigøynere), ca. 2,5 millioner polske katolikker, millioner av sovjetborgere og forskjellige nasjonaliteter var også ofre for dette folkemordet.» (Finkelstein)

Og: «Det var ikke jøder, men kommunister som var de første politiske ofrene, og ikke jøder, men funksjonshemmete som var de første ofrene for nazistenes folkemord».

«Nazi-regimet myrdet systematisk bare tre grupper mennesker: de handikappede, jøder og sigøynere.» Finkelstein)

Sigøynerne
Om sigøynerne: «Nazistene myrdet systematisk så mange som en halv million sigøynere, relativt sett omtrent like store tap som i folkemordet på jødene», skriver Finkelstein. Hvorfor marginaliseringen av folkemordet på sigøynerne? Finkelstein svarer: «Man kunne simpelthen ikke sammenlikne tapet av sigøyneres liv med jødiske liv.»

Norge og Holocaust
Vi spør: Gjelder samme prinsipper for tenkning i Norge? Nazistisk holocaust i hovedsak for jøder? Med undertoner av forståelse for jødiske «særegenheter» og «rettigheter» for eksempel i Palestina på palestinernes bekostning?

Sekterisk tilnærming til holocaust, folkemord! Når utfordringen er generell forståelse og kamp mot galskap og vondskap hvilken vei å gå?

Norske medier
Den 2. august var «International Roma Holocaust Remembrence Day»: nazistenes holocaust mot sigøynerne. Det er den «glemte» holocaust. «Glemt også i norske medier! I aviser som Aftenposten, Vårt Land, VG og Dagbladet for 2. august – årsdag for sigøyners holocaust – er ikke temaet nevnt med ett ord! Den jødiske holocaust er «større».

HL-Senteret i Oslo
HL-Senteret i Oslo – «Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter» – har ikke nevn dagen i noen informasjon! Dette er «bare» den «lille» holocaust – glemt med oppmerksomhet på den «store». For det dreier seg i bunnen om politikk! «Ideologiske preferanser», ville Finkelberg sagt! Vi er enig i det.

Trond Ali Linstad