“Hva kan vi gjøre?”, spør M. Bagher Mohebali, iransk blogger og journalist, i Klassekampen, mandag 24. oktober. Han ønsker Vestens støtte til de som «kjemper i gatene» i Teheran. Vesten støtter allerede! Det bør vi vite.

Vesten har strategi for «fargerevolusjoner» i land de er uenige med, og for «regimeendring» i landene! Gene Sharp, amerikansk forsker, er spesialist på dette: Hvordan skape opprør og fremme endring i land der Vesten ønsker det? Sharp er anklaget for nære bånd til CIA, Pentagon og det amerikanske forsvarsdepartementet. Til å tjene «USAs imperialisme». (Wikipedia) Dette er metoden:

Bruk en misnøye i den lokale befolkningen mot de politiske ledere. Identifiser og støtt de som er mot det eksisterende styret. Infiltrer og støtt opposisjonelle bevegelser, gi millioner av dollar til dem og organiser protester som synes legitime. Kle deres betalte oppviglere i vanlige klær for å dekke dem og gi til det hele et rettmessig preg.

Vesten bruker strategien i Iran! M. Bagher Mohebali synes stå for den. Med spalteplass i Klassekampen. Og spørsmål om: «Hva kan vi gjøre?» Viktig blir å minne om: «Hva bør vi vite?»

Trond Ali Linstad

(Refusert i klassekampen.)