Når innser jøder at Israel med sionist-tenkning – er galskap?

Er jøder del av «menneskeheten»? Et provoserende spørsmål, ja visst. Men relevant? La oss se det slik:

Israels praktiske terrorisme
Vi kan begynne med situasjonen i dag. Israel har utvist brutal terrorisme i å bombe sivile i Gaza. Ingen begrensning synes å være lagt. Bolighus og andre sivile mål har vært systematisk bombet, alt har vært aktuelle mål for Israel.

Hva slags menneskesyn springer ut av dette? Israel kan ta seg til rette, bombe fritt som de vil, «straffe» og utradere enhver som står mot dem. En selvgitt rett – antatt av Israel selv.

Hevet over menneskelige rettigheter
Verden – blant annet gjennom FN – forsøker å bygge opp regler og normer for å føre krig, forbud mot å erverve territorier ved væpnet strid, forbud mot okkupasjon av andre folks territorier og forbud mot å forflytte folkegrupper under egen okkupasjon.  Men Israel, og sionistiske jøder, mener at Israel – og jøder – har egne rettigheter som går ut over dette.

De hevder å være hevet over dem! Jøder er særegne og spesielle med en egen, religiøst opphøyet «rett», mener de. Andre har en mindre «rett», og må bøye seg for den sionist-jødiske «retten» når jøder tar seg «til rette»! Det er israelsk, og sionist-jødisk tenkning.

Andre må underordne seg Israel
Da må det gå galt! Vi er over i dagens situasjon: Palestinere i Gaza godtar ikke israelsk – og sionist-jødisk – okkupasjon! De vil ha frihet og selvstendighet fra okkupasjonen. De utfordrer Israel og den sionist-jødiske tenkningen, som sier! «Bomb dem så de skal gi seg over!» Vanlig humanistisk tenkning er lite relevant for Israel.

Slik bombet de Gaza:

Liksom andre områder før – som i Libanon: Israel gikk inn som okkupasjonsmakt, ble drevet ut av lokal, libanesisk motstand – ved Hezbollah med flere – og svarte med massakre i Qana.

Slik bombet de Qana:

Massaker i flyktningeleire Sabra og Shatila

Israel slapp inn falangistiske terrorister i flyktningeleirene Sabra og Shatila.

Palestinere i Sabra og Shatila ble massakrert:

Palestinerne mindreverdige
Palestinere (og andre) er mindreverdige i forhold til eksklusive jøder – det ligger i sionist-jødisk tenkning, og mer enn det: i sterke tradisjoner i jødisk religiøsitet og jøders selvbilde generelt.

Theodor Herzl – jødisk selvbilde og politikk
Theodor Herzl, en østerisk journalist, utdypet det jødiske selvbildet med rasistisk tenkning og ga det politiske mål: å kolonisere Palestina med jøder, og oppmuntre til at palestinerne ble drevet ut.

Theodor Herzl hadde dette syn:

«Jøder er ugjenkallelige og evig verdensfremmede.» I dette var han enig med «antisemittene.» (Kilde: Encyclopedia Judaica, bind 16. Jerusalem 1971.)

  • Antisemittisme er en «fornuftig» form for hat mot det ulike.
  • Løsningen på «det jødiske problem», som han skrev, var å etablere et eget «jødisk samvelde» – i Palestina, Argentina, Uganda eller også «Nord-Amerika».
  • Om Palestina skrev han: Den opprinnelige befolkningen (palestinerne) skal bli «oppmuntret» til å forlate landet. Kilde: Theodor Herzl’s Tagebuches, Vol. II. s. 24.)

Den israelske statens «åndelige far»
Theodor Herzl grunnla sionismen (wikipedia), ideologisk grunnlag for Staten Israel. Theodor Herzl er den israelske statens «åndelige far» (Israels uavhengighetserklæring).

 
              Sionist-jøder ærer Theodor Herzl.                              Bilde på veggen, Israel erklæres som stat.

Jødisk overhøyhet og eksklusivitet

  • «Moderne sionisme var enig med klassisk tro om at jøder er blitt valgt til å lede verden.» (Kilde: The Zionist Idea. Arthur Hertzberg. New York 1967.)
  • Israel håper fortsatt å utvikle seg til å bli «et ekstraordinært folk (Kilde: Resolusjoner fra den 28. Sionistkongress, 1972.)

Forestillingen er en metafysiske «særegenhet» av jøder atskilt «fra resten av menneskeheten.» (The Zionist Idea. Arthur Hertzberg. New York 1967.)

Jeg viser til en holdning mot denne jødiske overhøyhet og eksklusivitet, ved tidligere israelske jøde Gilad Atzmon, som sier: Jøder må se seg som et folk på linje med andre folk. De må bort fra tanker om eksklusivitet, som er ødeleggende. Jøder må redde seg selv.

Jøders holdning til ikke-jøder
Den holdning varierer fra vennskap til prinsipielt fiendskap. Den jødiske humanist Israel Shahak har skrevet om dette i boka Jewish History, Jewish Religion.

Han mener jødiske klassiske Talmud-lover stikker dypt hos mange jøder (s.13). – Jødisk sjåvinisme og eksklusivitet eksisterer hos jøder i forhold til ikke-jøder (s.13) … En ortodoks jøde lærer fra tidlig ungdom … at ikke-jøder kan sammenliknes med hunder (s.94) …

«I krig kan og helst skal også fiendtlige sivile bli drept» (s.76).

Israels terrorbombing uten respekt for liv
Sivile skal helst også bli drept? Det er klassisk jødisk, og sionist-jødisk tenkning! Da jøder bombet Gaza – uten respekt for liv; bombet Qana og andre steder i rene massakre; fremmet massakre i Sabra og Shatila: Arabere/palestinere skal undertvinges! Også over sivile menneskers  liv.

De tenker eksklusivt, rasistisk – er overordnet andre folk. De har satt seg utenfor «menneskeheten», men må i likeverd finne sin plass i den: «Redde seg selv». (Gilad Atzmon)

Trond Ali Linstad