Vi kan gå mot en ny verden. Vestlige makter definert som USA, NATO og enkelte vestlige stater har dominert verden i mange ti-år. Det kan gå mot slutten, i hvert fall om vi ser det historisk. 

For slik har det alltid vært! Stormakter har vokst fram, styrt store deler av verden for så å svekkes og til slutt forsvinne, mer eller mindre. Tenk på historien selv.

USA og Vesten har ikke maktet å styre verden! Fattigdom, kriger og elendighet har dominert bildet og vært daglige realiteter for folk flest. USA og Vesten har tapt i å løfte verden til velstand og stabilitet i folks daglige liv. Systemet disse makter representerer, dominerte en stund, nå har det tapt. Det er krampetrekninger tilbake.

USA og Vesten prøver å samle stater under sin kontroll gjennom krigen i Ukraina, men lykkes ikke. Resultatet er splittelser, ødeleggelser og død.

Nye allianser vokser fram! Russland og Kina knytter bånd, klargjør felles interesser og begynner å vise ansikt. Andre knytter seg til, som stater i eurasia og Latin-Amerika. Syria er med i bevegelsen, og Iran som kan bli viktig. India lytter, Libanon det samme med krefter også i Palestina. En bevegelse er på gang.

Verden kan være i ferd å skifte farge! For større likeverd og rettferd. Hvem blir med? Noe skjer, la oss håpe på en bedre verden. Uten USA, NATO og vestmakters dominans. Historien ruller fra dem! Stimuler nye krefter.

Trond Ali Linstad