Pride – en kjønnsideologi med et helt nytt syn på kjønn og seksualitet, samliv, familie, familie og barn blir stadig med dominerende i Norge. Det merkes i media, kulturliv, i lovgiving, skoler og barnehager, et skadelig feiltrinn.

Kjønnskampens første fase for noen år siden var hovedsakelig et krav om aksept. Den andre fasen handlet om likestiing. Den tredjefasen, som vi nå er inne i, kjennetegnes mer og mer av dominans og ensretting.

Pride-ideologien har blant annet som mål å endre befolkningens tenkning om familie, kjønn og seksualitet. Dette skjer ikke minst ved å omdefinere betydningen av biologi, kjønn og mor-far-barn relasjonen. Det bryter ned viktige relasjoner i samfunnet.

Seksualitet og «mangfold»

Et honnørord i det skeive budskapet er «mangfold». Det handler ikke om naturlig biologisk mangfold, men om et konstruert mangfold av kjønn, kjønnsidentiteter og seksualiteter basert på skeiv teori og subjektive følelser.

Budskaper er blant annet dette:

  • Ja til at kjønn bestemmes av følelser og ikke av biologi.
  • Ja til mange kjønn og kjønnsidentiteter.
  • Ja til at barn og unge fra tidlig alder skal få velge hvilket kjønn de vil ha, uavhengig av biologiske fakta og barns utviklingsfaser.
  • Ja til å oppløse mor-far-barn relasjonens unike betydning for individ og samfunn.
  • Ja til planlagt farløshet. Far og hans slekt anses som irrelevant og overflødig.
  • Ja til sex og samliv mellom flere enn to personer.

Dette er del av det skeive «mangfoldet».

Målrettet press mot barn og unge
Skeiv teori og agenda får stadig større plass i skolen. Stadig flere opplever at ensrettingen i skolebøkene – uten en allment anerkjent vitenskapelig og medisinsk basis – er påfallende og dypt urovekkende.

Utfordrende samfunnseksperiment
Mange voksne er skeptiske, men grunnet usikkerhet og frykt er de fleste tause. Presset for å godkjenne de nye normer og regler fra Pride og deres støttespillere og forsvarere er sterkt.
Kilde/utdrag fra Stiftelsen MorFarBarn.

Mektige normgivende krefter
Vi spør: Hvem styrer dette presset, står mektige krefter bak? Vi skal skrive mer om det. Les senere om de styrtrike BlackRock, Vanguard og andre som former tanker og holdninger i samfunnet. Mye er å finne der.

Pride tenkning

BlackRock og Pride

Av Trond Ali Linstad