Arne Strand presenterer seg selv over en hel side i Dagsavisen, 11. september, med temaer som skal behandles av skribenter og kommentatorer. Men du kan regne med ensidighet, og utelukkelse av andre stemmer! Stol ikke på hva avisa bringer!

Arne Strand som sjefredaktør for flere år siden, ga meg denne beskjeden: – Dine vurderinger og synspunkter om Israel-Palestina konflikten skal ikke bli trykket i denne avis!»

Så mye om Arne Strands vilje til åpen behandling av «viktige spørsmål», som han skriver. Ensidighet skal prege avisa.

P.S. Mitt aktuelle syn på konflikten? Se link under.
https://frittpalestina.no/2018/09/veier-for-palestina-solidaritet/

Trond Ali Linstad