Bilder og filmer kan enkelte ganger beskrive mere enn ord. Her følger noen aktuelle YouTube filmer som gir noen refleksjoner.


14.03.2012 Usj. Usj. You are not jewish!
14.03.2012 Jews against Zionism
11.01.2009 Al Jazeera: Israel is using white phosphorus
09.01.2009 Al Jazeera: Dr. Erik Fosse in Gaza
08.01.2009 CBS News: Mads Gilbert, a Norwegian doctor in Gaza
08.01.2009 Press TV: Israel uses new explosive deadly weapons
08.01.2009 BBC News: Israel is killing Children