Hilsen på en viktig markering. Maher al-Akhras, palestinsk fange i israelsk fengsel, har sulte-streiket i 80 dager mot Israelsk okkupasjon og Israels praksis med betinget fengsel, en terror-metode. Han er i i fare for å dø. (Oslo, 16.10.2020)

ÆRE TIL MAHER AL-AKHRAS

Høyt respekterte Maher al-Akhras! Vennligst ta imot denne ærbødige hilsen fra oss, venner i Norge – i den største aktelse.

Maher al-Akhras: Sterk og stolt palestinsk kjemper for palestinske interesser! Forsvarer av rettferd og menneskelige rettigheter – også for palestinerne! I Palestina: hjemland til det palestinske folket.

Palestina: Nå okkupert og mishandlet – av sionist-jødiske kolonialister og styresmakter; med settlements, fordriving og diskriminering – sikret og beskyttet av israelsk militærmakt.

Maher al-Akhras! Ditt liv og ditt eksempel er til ære! Det er deg selv til ære – ja, visst, men også det palestinske folket til ære! Du viser veier å gå! Sterke og stolte palestinere skal følge deg: Å kjempe – på den ene eller andre måten – for Palestina!

For frihet og rettferd i Palestina – likhet og menneskelige rettigheter!

Ære til deg, Maher al-Akhras! Og ære til ditt folk, palestinerne, som skal vite å kjempe – på mange måter – for rettferdighet og grunnleggende rettigheter.

For anstendighet i Palestina! I all menneskelighets navn!

Takk til deg – og til din familie, og alle som støtter og følger deg i din streben, og gir av det de kan for Palestina!

Ære til deg! For ditt eksempel – for din streben! Måtte mange stå opp å kjempe, fast og besluttsomt som deg.

Takk, Maher al-Akhras!
Vår bror.

Greetings on an important occasion

HONOUR TO MAHER AL-AKHRAS

Highly respected Maher al-Akhras! Please accept faithful greetings from us, friends of yours in Norway – in the utmost regard.

Maher al-Akhras: A strong and honorable Palestinian, struggling for Palestinian interests! Defender of justice and Human rights – now when it comes to the Palestinians! In Palestine: a homeland for the Palestinian people.

Palestine: Now occupied and maltreated by Zionist-Jewish colonists and authorities; with settlements, ethnic cleansing, and discrimination maintained and defended by Israel’s military power.

 Your life and your example are most honorable! For yourself, of course – and also for the Palestinian people. You prove with your struggle ways to go! Strong and honorable Palestinian people will follow your struggle: Fighting – one way or other – for Palestine.

For freedom and justice in Palestine – equality and Human rights.

Many thanks to you, your family, and everyone else supporting and following you – offering themselves, one way or another – for Palestine!

Much honor to you, Maher al-Akhras! For your example and your struggle. For sure, there will be many standing up to struggle for Palestine, in devotion like you.

Thank you. Brother!

Regards
Your sincere friends in Norway